Bob-Tach™

square red По-добра видимост върху прикаченото работно устройство
square red Пружинна заключваща система за най-добра сигурност
square red За бърза и безопасна смяна на работните устройства.

Ексклузивната система за прикачване Bob-TachTM позволява работните усройства да бъдат сменяни единствено от оператора по време на работа. Опционалният Power Bob-TachTM позволява чрез хидравличното заключване, работното устройство да бъде сменяно дори и без оператора да слиза от кабината. Бутоните за активиране на the Power Bob-Tach™ са локализирани в джойстика и заключващата система се отваря и затваря хидравлично, увеличавайки производителността на товарача при работа с много работни устройства.

Допълнителна информация

  • Съвместими модели: S70, S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S630, S650, S770, S850, T650, T770, T870, T2250 , MT55, A770, S450, T450, S510, S530, S550, S570, S590, A205, T205, S300, T590, T185, T300

Медия

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане