Bob-Tach™

square red По-добра видимост върху прикаченото работно устройство
square red Пружинна заключваща система за най-добра сигурност
square red За бърза и безопасна смяна на работните устройства.

Ексклузивната система за прикачване Bob-TachTM позволява работните усройства да бъдат сменяни единствено от оператора по време на работа. Опционалният Power Bob-TachTM позволява чрез хидравличното заключване, работното устройство да бъде сменяно дори и без оператора да слиза от кабината. Бутоните за активиране на the Power Bob-Tach™ са локализирани в джойстика и заключващата система се отваря и затваря хидравлично, увеличавайки производителността на товарача при работа с много работни устройства.

Допълнителна информация

  • Съвместими модели: S70, S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S630, S650, S770, S850, T650, T770, T870, T2250 , MT55, A770, S450, T450, S510, S530, S550, S570, S590, A205, T205, S300, T590, T185, T300

Медия