27 Април 2015

Демонстрацията на Bobcat T770 край Гурково предизвика голям интерес

Белият рис – господарят на гората

На 23 април Мегатрон и Bobcat показаха пред свои клиенти предимствата и качествата на американската технология за разчистване на обрасли горски терени. В семинарната зала на Държавно Горско Стопанство Гурково бе проведена и презентация, на която клиентите имаха възможност да се запознаят и с част от голямата гама продукти и технологии за горското стопанство, която Мегатрон доставя за своите клиенти. Чрез комбинация от минитоварач и мулчер може ефикасно и бързо да се прокарват противопожарни просеки и пътища, както и да се разчиства запустели площи, при това ефективно и със завидна скорост. Това бе демонстрирано пред над 50 клиента на Мегатрон в Гурково. Машината, която демонстрира предимствата на мулчера Bobcat FRC150 е верижен минитоварач Bobcat T770, справящ се с доста сложни терени, през които преминава без особени проблеми.

Ефективно решение на сериозните проблеми

Разчистването на обрасли горски терени е проблем, пред който са изправени много български предприемачи в земеделието, чието желание е да обработват тези площи или да ги използват за пасища. Не на последно място е и темата за осезаемия недостиг на обработваемите селскостопански площи, поради което селскостопанските производители активно търсят допълнителни възможности за тяхното разширяване. Актуалната през последните няколко години тема може да бъде решена чрез разчистването на запустели пасища и мери. През лятото на 2014 г. на много места в България имаше наводнения, като основната причина за това е затлачването на речните корита. Горските пожари, поне онези от тях, които не са причинени умишлено, също могат по-лесно да се овладеят, ако пътищата в горите се разчистват редовно и не се допуска на мястото им да избуяват храсти и дървета.

Технологичното решение на тази специфична и далеч не толкова лесна задача може да даде Bobcat, производител с десетилетна традиция в горския сектор. Машината, която задвижва специфичното работно устройство за разчистване, е верижният челен минитоварач Bobcat T770. Той е представител на високия клас на производителя от гамата на челните минитоварачи, предлагащ номинална товароподемност 1611 кг и допълнително снабден с бронировка по цялата машина за предпазване на оборудването и оператора от летящите с висока скорост дървени частици.

Мулчерът Bobcat FRC 150

Прикачният инвентар е Bobcat FRC 150 – специализирана горска резачка (Forestry Cutter) с фиксирани зъби на ротора, директно задвижван от хидравликата на челния минитоварач, т.е. хидравлично задвижван горски мулчер. Работната ширина е 1500 мм, а общият брой на зъбите 24. Движещите се с висока скорост зъби с по две остриета са произведени от твърдосплавен карбид и раздробяват храсти и дървета до мулч. Те са разположени по ротора спиралообразно така, че в един и същ момент в ствола на дървото да се врязва само един зъб. По този начин раздробяването се извършва плавно и с по-малка необходима мощност. От работното си място операторът вижда индикатора за налягане, което му позволява да работи при максимална ефективност. След раздробяването на дървесината, мулчерът може да смеси дървените остатъци с почвата на дълбочина 5 см, което от своя страна спомага за наторяването и обогатяването й.

Машината се справя безпроблемно с храсти и дървета с диаметър на ствола от 10-12 см при продължително и 18-22 см при кратковременно използване, както и 25-30 см в отделни случаи. Опитът в България показва и възможност за справяне с диаметри на ствола от над 50 см и височина на дървото 10-15 м, но в този случай са необходими някои маневри с машината и съответното компетентно ниво на оператора. Логично, Bobcat FRC 150 изисква базовата машина, т.е. челният минитоварач, да разполага с хидравлична система High-Flow с повишен дебит.

Възможността за работа на преден ход с машината, лесното повдигане на работното устройство на височина над 3 м и не на последно място – голямата проходимост в горски условия и съответно висока скорост на работа и производителност са само част от безспорните предимства на верижния челен минитоварач Bobcat за подобен тип работа.

Универсални способности

В гората минитоварачите Bobcat могат да се справят с всякакви задачи, което се дължи също и на богата гама от прикачен инвентар, предвиден за работа в такива условия. Освен с горски мулчер Bobcat T770 може да се оборудва и с мулчер за тревиста и храстовидна растителност, който е много ефективен за растения с малък диаметър на стеблото. Полезен инвентар в горски условия е и греблото за подравняване, като по-широките варианти (от 173 см нагоре) имат 6 степени на свобода на движение и настройка и електро-хидравлично управление. Раздробителят за пънове е практичен работен орган, премахващ пънове с ширина над 280 мм, като в дълбочина се достига също до над 280 мм. От своя страна прикачното устройство за презасаждане на дървета превръща товарача в комбайн – с негова помощ дървото може да бъде изкопано, презасадено или пакетирано. Своето място в гората имат и прикачните каналокопатели, които са два вида – верижен с работна дълбочина от 60 до 150 см и ротационен – от 15 до 80 см.

Десислав ГРИГОРОВ, сп. Екотехника и Технологии

Мегатрон планира още демонстрации из страната - в регионите на Плевен, Добрич и София. Ако сте пропуснали възможността да дойдете, можете да го направите на някои от следващите демонстрации. За повече информация се обръщайте към Вашият регионален търговски мениджър.

Медия