Кофа с грапа TLS

square red Широка земеделска грапа с вилици
square red Широка индустриална грапа с вилици
square red Широка индустриална грапа с кофа

Използва се с кофа или вилици за преместване на неудобни и трудни за захващане земеделски, строителни и индустриални материали.

Тегло и размери

Описание

Парт Номер

Общо тегло (kg)

Транспортно тегло (kg)

Обща дължина (A) (mm)

Обща ширина (В)(mm)

Обща височина (C) (mm)

TLS Кофа с грапа 1.90m 6922906 440.0 440.0 - 1950.0 -
TLS Кофа с грапа 2.10m 96516.0 383.0 383.0 - 2100.0 -
TLS Кофа с грапа 2.10m (2) 7176061 383.0 383.0 - 2100.0 -
TLS Кофа с грапа 2.30m 96515.2 383.0 383.0 - 2100.0 -
TLS Кофа с грапа 2.30m (2) 7176006 383.0 383.0 - 2100.0 -
TLS Вилица с грапа 1.90m 6922907 320.0 320.0 - 1950.0 -
TLS Вилица с грапа 2.10m 96518.6 466.0 466.0 - 2100.0 -
TLS Вилица с грапа 2.10m (2) 7175986 320.0 320.0 - 1950.0 -
TLS Вилица с грапа 2.30m 96517.8 488.0 488.0 - 2300.0 -
TLS Вилица с грапа 2.30m (2) 7175995 - - - - -

Експлоатационни качества и характеристики

ОписаниеПарт номерСтандартен брой зъбциМакс. височина с вдигнати зъби  (mm)Макс. отвор с вдигнати зъби (mm)Вместимост (вода) (L)
TLS кофа с грапа 1.90m 6922906 - 1189.0 - 1200.0
TLS кофа с грапа 2.10m 96516.0 - - - 750.0
TLS кофа с грапа 2.10m (2) 7176061 - - - 750.0
TLS кофа с грапа 2.30m 96515.2 - - - 750.0
TLS кофа с грапа 2.30m (2) 7176006 - - - 750.0
TLS вилица с грапа 1.90m 6922907 - 1189.0 1200.0 -
TLS вилица с грапа 2.10m 96518.6 - - - -
TLS вилица с грапа 2.10m (2) 7175986 - 1189.0 1200.0 -
TLS вилица с грапа 2.30m 96517.8 - - - -
TLS вилица с грапа 2.30m (2) 7175995 - - - -

Съвместимост

Описание

Парт Номер

Съвместимост с телеск. товарач

TLS кофа с грапа 1.90m 6922906 T2250
TLS кофа с грапа 2.10m 96516.0  
TLS кофа с грапа 2.10m (2) 7176061  
TLS кофа с грапа 2.30m 96515.2 T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP
TLS кофа с грапа 2.30m (2) 7176006 T35100, T35100L, T35100SL, TL360, TL470, TL470HF
TLS вилица с грапа1.90m 6922907 T2250
TLS вилица с грапа 2.10m 96518.6  
TLS вилица с грапа 2.10m (2) 7175986  
TLS вилица с грапа 2.30m 96517.8 T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP
TLS вилица с грапа 2.30m (2) 7175995 T35100, T35100L, T35100SL, TL360, TL470, TL470HF

Допълнителна информация

  • Съвместими модели: S70, S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S630, S650, S770, S850, T110, T650, T770, T870, T2250 , TL470HF, MT55, A770, TL360, TL470, S450, T450, S510, S530, S550, S570, S590, A205, T205, S300, T590, T185, T300, TL358, T35105, T35105L