Вишка

square red Съвместима с много от моделите телескопични товарачи
square red Необходима е допълнителна комплектовка на телескопичните товарачи Bobcat 12 m и повече за работа с платформа за хора
square red Аварийни контролни кутии на платформата и в товарача.
square red Използването на работната платформа осигурява гъвкавост на работата, извършвана със скеле и предпазна мрежа, и я опростява и ускорява.

Използва се с телескопични товарачи от 12 м нагоре. Големият модел се разтваря се от 2,4 м до 4 м за 10 секунди, може да се завърна на 90° в двете посоки с опционално дистанционно управление.

Два модела - 1 m и 2,4/4 m.

Тегло и размери

vishka

ОписаниеНомер на артикулаГабаритна дължина (mm)Габаритна ширина (нормална) (mm)Габаритна ширина (удължена) (mm)Габаритна височина (mm)
TLS вишка 1 м 6923679 1271.0 1025.0 - 1234.0
TLS вишка 4 м 6921766 2329.0 2400.0 4000.0 1493.0
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190353 - - - -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192763 - - - -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191901 - - - -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192758 - - - -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190356 - - - -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192764 - - - -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191904 - - - -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192759 - - - -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190359 - - - -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192765 - - - -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191907 - - - -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192760 - - - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190362 - - - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192766 - - - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191910 - - - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192761 - - - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/580, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190365 - - - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/580, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192767 - - - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 800 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7190368 - - - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 800 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192768 - - - -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (с вградени органи за управление), тип 1 7190371 - - - -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192769 - - - -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (с вградени органи за управление), тип 2 7191913 - - - -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192762 - - - -
Въртяща се вишка 1 000 кг (с вградени органи за управление) 7190377 - - - -
Въртяща се вишка 1 000 кг (изисква се дистанционно управление) 7192771 - - - -

Експлоатационни качества и характеристики

ОписаниеНомер на артикулаМакс. товар (kg)Максимален брой хора
TLS вишка 1 м 6923679 220.0 2
TLS вишка 4 м 6921766 500.0 3
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190353 - -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192763 - -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191901 - -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192758 - -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190356 - -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192764 - -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191904 - -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192759 - -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190359 - -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192765 - -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191907 - -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192760 - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190362 - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192766 - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191910 - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192761 - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/580, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190365 - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/580, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192767 - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 800 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7190368 - -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 800 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192768 - -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (с вградени органи за управление), тип 1 7190371 - -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192769 - -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (с вградени органи за управление), тип 2 7191913 - -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192762 - -
Въртяща се вишка 1 000 кг (с вградени органи за управление) 7190377 - -
Въртяща се вишка 1 000 кг (изисква се дистанционно управление) 7192771 - -

Съвместимост

ОписаниеНомер на артикулаСъвместим с телескопичния цилиндърФункционални изисквания
TLS вишка 1 м 6923679 T40140, T40170, T35120SLMP -
TLS вишка 4 м 6921766 T40140, T40170, T35120SLMP -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190353 TR40250, TR45190, TR50210 -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192763 TR40250, TR45190, TR50210 -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191901 TR35160 -
Неподвижна вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192758 TR35160 -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190356 TR50210, TR45190, TR40250 -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192764 TR50210, TR45190, TR40250 -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191904 TR35160 -
Въртяща се вишка 120x215, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192759 TR35160 -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190359 TR50210, TR45190, TR40250 -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192765 TR50210, TR45190, TR40250 -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191907 TR35160 -
Неподвижна вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192760 TR35160 -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190362 TR50210, TR45190, TR40250 -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192766 TR50210, TR45190, TR40250 -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7191910 TR35160 -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192761 TR35160 -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/580, 300 кг (с вградени органи за управление), тип 1 7190365 TR50210, TR45190 -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/580, 300 кг (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192767 TR50210, TR45190 -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 800 кг (с вградени органи за управление), тип 2 7190368 TR50210, TR45190, TR40250 -
Въртяща се вишка, удължаема, 120x240/420, 800 кг (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192768 TR50210, TR45190, TR40250 -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (с вградени органи за управление), тип 1 7190371 TR50210, TR45190, TR40250 -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (изисква се дистанционно управление), тип 1 7192769 TR50210, TR45190, TR40250 -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (с вградени органи за управление), тип 2 7191913 TR35160 -
Въртяща се вишка, ръчно удължаема, 120x240/420, 500 кг, с предно отваряне с плъзгане (изисква се дистанционно управление), тип 2 7192762 TR35160 -
Въртяща се вишка 1 000 кг (с вградени органи за управление) 7190377 TR50210, TR45190 -
Въртяща се вишка 1 000 кг (изисква се дистанционно управление) 7192771 TR50210, TR45190 -

Принадлежности за съвместими с телескопични товарачи приставки

ОписаниеНомер на артикулаСъвместим с приставкиФункционални изисквания
Опция за дистанционно управление 6921385 6923679 Manlift Platform 1 m²,6921766 Manlift Platform Expandable and Rotatable 4m -

Стандартни характеристики

  • За 2.4 m платформа:
  • Транспортен размер 2400 mm x 2400 mm
  • Разширяване от 2.4 m до 4 m за 10 секунди
  • Завъртане на 90°в двете посоки
  • Завъртане чрез дистанционен контрол
  • За 1 m платформа:
  • Фиксирана (без въртене)
  • Направена от галванизирана стомана

Приложение

Комунална дейност; Строителство

Допълнителна информация

  • Съвместими модели: E08, E10, E26, E32, E35, E45, E50, E55, E80, E55W, T40140 , E17, E19, E20, E25, E62, E85, T351430S, T40180

Медия

Още в тази категория: « Косачка Шредер за заравняване »