Присадач на дървета

Tree Spadesquare red Отворена рама за по-лесно позициониране върху дървото
square red Малък профил за намаляване на повредата на разклоненията
square red Електрохидравличен контрол
square red Двойно заточени остриета за чист разрез

Присадача на дървета превръща товарача в комбайн за дървета. Дървото може да бъде изкопано, пресадено или пакетирано. Двойно заточените остриета осигуряват чист разрез и поддържат кореновата система с минимални повреди.

Тегло и размери

tree transplanter

Описание

Парт Номер

Общо тегло (kg)

Транспортно тегло (kg)

Обща дължина (A) (mm)

Обща ширина (В)(mm)

Обща височина (C) (mm)

Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 24in 7149499 642.0 642.0 2050.0 2250.0 1450.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 28in 7149501 676.0 676.0 2162.0 2347.0 1450.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 32in 7149503 722.0 722.0 2116.0 2332.0 1631.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 36in 7149505 744.0 744.0 2223.0 2428.0 1631.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 44in 7149507 975.0 975.0 2162.0 2162.0 1631.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 24in 7149451 604.0 604.0 1798.0 1816.0 1217.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 28in 7149457 642.0 642.0 1913.0 1915.0 1217.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 32in 7149463 692.0 692.0 1930.0 1930.0 1491.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 36in 7149469 717.0 717.0 1991.0 2027.0 1491.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 44in 7149472 973.0 973.0 1994.0 1974.0 1692.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 24in 7149448 604.0 604.0 1740.0 1715.0 1242.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 28in 7149454 642.0 642.0 1854.0 1811.0 1242.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 32in 7149460 694.0 694.0 1811.0 1806.0 1519.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 36in 7149466 719.0 719.0 1918.0 1902.0 1519.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 24in 7149476 642.0 642.0 2050.0 2250.0 1450.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 28in 7149480 676.0 676.0 2162.0 2347.0 1450.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 32in 7149485 722.0 722.0 2116.0 2332.0 1631.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 36in 7149488 744.0 744.0 2223.0 2428.0 1631.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 44in 7149491 975.0 975.0 2162.0 2162.0 1631.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 24in 7149312 604.0 604.0 1798.0 1816.0 1217.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 28in 7149243 642.0 642.0 1913.0 1915.0 1217.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 32in 7149442 692.0 692.0 1930.0 1930.0 1491.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 36in 7149445 717.0 717.0 1991.0 2027.0 1491.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 44in 7149306 973.0 973.0 1994.0 1974.0 1692.0
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 24in 7149309 604.0 604.0 1740.0 1715.0 1242.0
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 28in 7144870 642.0 642.0 1854.0 1811.0 1242.0
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 32in 7149439 694.0 694.0 1811.0 1806.0 1519.0
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 36in 7149292 719.0 719.0 1918.0 1902.0 1519.0

Експлоатационни качества и характеристики

ОписаниеПарт НоБрой ножовеДиам. на дървото(mm)Ball diameter (mm)Ball Weight (kg)
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 24in 7149499 3 25.0-50.0 450.0-600.0 35.0-110.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 28in 7149501 3 35.0-60.0 550.0-730.0 65.0-170.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 32in 7149503 3 50.0-80.0 650.0-800.0 115.0-260.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 36in 7149505 3 50.0-90.0 700.0-900.0 175.0-365.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 44in 7149507 4 75.0-110.0 900.0-1100.0 260.0-530.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 24in 7149451 3 25.0-50.0 450.0-600.0 35.0-110.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 28in 7149457 3 35.0-60.0 550.0-730.0 65.0-170.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 32in 7149463 3 50.0-80.0 650.0-800.0 115.0-260.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 36in 7149469 3 50.0-90.0 700.0-900.0 175.0-365.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 44in 7149472 4 75.0-110.0 900.0-1100.0 260.0-530.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 24in 7149448 3 25.0-50.0 450.0-600.0 35.0-110.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 28in 7149454 3 35.0-60.0 550.0-730.0 65.0-170.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 32in 7149460 3 50.0-80.0 650.0-800.0 115.0-260.0
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 36in 7149466 3 50.0-90.0 700.0-900.0 175.0-365.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 24in 7149476 3 25.0-50.0 450.0-600.0 35.0-110.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 28in 7149480 3 35.0-60.0 550.0-730.0 65.0-170.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 32in 7149485 3 50.0-80.0 650.0-800.0 115.0-260.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 36in 7149488 3 50.0-90.0 700.0-900.0 175.0-365.0
Tree Transplanter, Convertible, Cone 44in 7149491 4 75.0-110.0 900.0-1100.0 260.0-530.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 24in 7149312 3 25.0-50.0 450.0-600.0 35.0-110.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 28in 7149243 3 35.0-60.0 550.0-730.0 65.0-170.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 32in 7149442 3 50.0-80.0 650.0-800.0 115.0-260.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 36in 7149445 3 50.0-90.0 700.0-900.0 175.0-365.0
Tree Transplanter, Convertible, Modified 44in 7149306 4 75.0-110.0 900.0-1100.0 260.0-530.0
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 24in 7149309 3 25.0-50.0 450.0-600.0 35.0-110.0
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 28in 7144870 3 35.0-60.0 550.0-730.0 65.0-170.0
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 32in 7149439 3 50.0-80.0 650.0-800.0 115.0-260.0
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 36in 7149292 3 50.0-90.0 700.0-900.0 175.0-365.0

Съвместимост

Описание

Парт Номер

Съвместимост с товарач

Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 24in 7149499 T190-E, T320-B, S150-E, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 28in 7149501 T190-E, T320-B, S150-E, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 32in 7149503 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 36in 7149505 T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Cone 44in 7149507 T320-B, S185-E, S250-B, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 24in 7149451 T190-E, T320-B, S150-E, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 28in 7149457 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 32in 7149463 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 36in 7149469 T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Modified 44in 7149472 T320-B, S185-E, S250-B, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 24in 7149448 T190-E, T320-B, S150-E, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 28in 7149454 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 32in 7149460 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Attachment Control Device (ACD), Truncated 36in 7149466 T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Cone 24in 7149476 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Cone 28in 7149480 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Cone 32in 7149485 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Cone 36in 7149488 T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Cone 44in 7149491 T320-B, S250-B, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Modified 24in 7149312 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Modified 28in 7149243 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Modified 32in 7149442 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Modified 36in 7149445 T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Modified 44in 7149306 T320-B, S185-E, S250-B, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 24in 7149309 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 28in 7144870 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 32in 7149439 T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Tree Transplanter, Convertible, Truncated 36in 7149292 T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E

Стандартни характеристики

  • Пълен контрол от кабината
  • Закалени остриета за чист разрез
  • Oтворена рама за по-лесно позициониране върху дървото
  • Затворени хидравлични цилиндри и маркучи
  • Регулируеми лапи с 4 размера на копаене
  • Регулируеми плъзгачи (без гресиране и без ръжда)
  • Лесно управление
  • Уред за нивелиране
  • 4 различни размера

Приложение

Комуналнa дейност; Развъдници; Озеленяване; Паркова поддръжка

Допълнителна информация

  • Съвместими модели: S150, S160, S175, S185, S205, S770, S850, T190, T770, S250, T320, A770

Медия