22 Април 2016

Залесяване на опожарена гора край Локорско 8.04.2016

„Акцент в събитията по време на Седмица на гората е една от основните дейности в работата на лесовъда - „залесяването“, като населението на България е било приканвано да участва в мащабните залесителни дейности в цялата страна. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. Така залесяването се е превърнало в символ на Седмицата на гората. Днес, години след като нашите предци са създали величествените гори, които ни заобикалят, е време да представим на всички Вас и друга основна и много важна дейност от нашето ежедневие, а именно грижите, които полагаме за горите чрез извършването на различните стопански мероприятия в тях. Време е да обясним защо е необходимо и какви са основните принципи за провеждане на различните сечи в горите и как тези мероприятия подобряват състоянието им и осигуряват възможности за предоставянето на разнообразните екологични ползи като чистия въздух, питейната вода, условията за туризъм. Много се радвам, че тук има колеги и наши партньори от други институции и организации, защото всичко, което постигаме е с общи усилия и не само на институциите, но и на обществото", каза инж. Тони Кръстев по време на залесителното мероприятие. 

Участниците залесиха част от опожарена преди три години площ от 100 декара с цер, зимен дъб, черен бор, ясен.
Залесяването е традиционно и е част от поредицата събития в рамките на Седмица на гората 2016 г.

Изпълнителна агенция по горите | Новини