Финансиране

Fiansirane Flaer

Програми за субсидиране

Ние следим за вас всички актуални програми за субсидии при закупуване на доставяната от Мегатрон ЕАД техника. Предлагаме ви пълно съдействие за изготвяне и одобрение на проекти и осигуряване на банково финансиране за тях. Поддържаме постоянни контакти с държавната администрация, водещи консултантски компании и търговски банки.

 Банков кредит

 Ние ви осигуряваме достъп до банково финансиране. Екипът на Мегатрон ЕАД съвместно с водещи търговски банки предлага преференциални условия за закупуване на доставената от дружеството техника чрез инвестиционен кредит. Клиентите ни получават кредити, съобразени както с техните инвестиционни възможности, така и със сезонния характер на селскостопанското производство. Преференциалните условия включват удължен гратисен период за главницата, оптимален погасителен план и облекчени изисквания за обезпечение.

 leasing

Ние ви осигуряваме максимално бързо и облекчено финансиране чрез лизинг.

Изтегли лизингов калкулатор

Списък с необходимите за кандидатстване документи

UCL Logo

КЛОНОВА МРЕЖА

ЦЕНТРАЛА СОФИЯ

1784 София,
бул. „Цариградско шосе“ 40, етаж 3

Тел.: 02/ 9765 100

Факс: 02/ 9765 101

customer.care@unicreditleasing.bg

ПЛОВДИВ ВАРНА
   
4003 Пловдив,  9000 Варна, 
ул."Сливница " № 6 бул. "бул.Сливница " № 28, ет.2 в сградата на Булбанк (корпоративен център)
   
Тел.: 032/ 900 250 Тел.: 052/ 678 029
   
Факс: 032/ 900 266 - 032/ 900 267 Факс: 052/ 678 064
   
plovdiv@unicreditleasing.bg varna@unicreditleasing.bg"
   
   
СТАРА ЗАГОРА БУРГАС
   
6000  Стара Загора,  8000 Бургас, 
ул. „Симеон Велики“ №126 в сградата на Булбанк ул. "Александровска" №22, стая 309 в сградата на Булбанк
   
Тел.: 042 696 211 - 042 696 236 Тел.:  056/ 871 565
   
Факс: 042 696 207 Факс 056/ 871 561
   
stara.zagora@unicreditleasing.bg" burgas@unicreditleasing.bg
   
   
БЛАГОЕВГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
   
2700 Благоевград,  5000 Велико Търново
пл. Цар Иван Шишман 22 ул. "Васил Левски" № 13
   
Тел.: 073/ 887 985 Тел.: 062/ 615 710
   
Факс: 073/ 887 985 Факс: 062/ 604 438
   
blagoevgrad@unicreditleasing.bg velikotarnovo@unicreditleasing.bg
   
   
РУСЕ ПЛЕВЕН
   
7000 Русе 5800 Плевен
ул. "Кирил Старцев" № 5 Коста Хаджипакев №1
   
Тел.: 082/ 838 138 Тел.: 064/ 800 234
   
Факс: 082/ 838 138 Факс: 064/ 815 025
   
rousse@unicreditleasing.bg pleven@unicreditleasing.bg

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане

Товар на преобръщане