Компактна уплътняваща техника Bobcat


Новата продуктова гама се състои от 7 продуктови линии и 37 модела, включващи модерни технологии, които позволяват максимална производителност, като същевременно предлагат комфорт, безопасност и простотата на използване.


Компактна уплътняваща техника Bobcat:
Портфолиото на компактната уплътняваща техника Bobcat включва: трамбовки тип 'пачи крак', виброплочи с преден ход, реверсивни виброплочи, хидростатични виброплочи, ръчноводими двубандажни валяци, траншейни валяци и тандемни вибрационни валяци.

Видео: