Финансиране


Програми за субсидиране


bobcat

Ние следим за вас всички актуални програми за субсидии при закупуване на доставяната от Мегатрон ЕАД техника. Предлагаме ви пълно съдействие за изготвяне и одобрение на проекти и осигуряване на банково финансиране за тях. Поддържаме постоянни контакти с държавната администрация, водещи консултантски компании и търговски банки.

bobcat financing

Банков кредит

Ние ви осигуряваме достъп до банково финансиране. Екипът на Мегатрон ЕАД съвместно с водещи търговски банки предлага преференциални условия за закупуване на доставената от дружеството техника чрез инвестиционен кредит. Клиентите ни получават кредити, съобразени както с техните инвестиционни възможности, така и със сезонния характер на селскостопанското производство. Преференциалните условия включват удължен гратисен период за главницата, оптимален погасителен план и облекчени изисквания за обезпечение.

bobcat