Господарят на гората – Bobcat T770 с мулчер

мини товарач bobcat T770-на терен

Пред специално поканени гости Bobcat демонстрира предимствата и качествата на американската технология за разчистване на обрасли горски терени.
Удивителна машина показана в двора на Лесотехническия университет в София, Т770 с мулчер, безпроблемно се справи с храсти и дървета с впечатляваща скорост. Бяха показани работни устройства като свредел, комбинирана кофа и др.

Проведената презентация, запозна клиентите с част от голямата гама продукти и технологии за горското стопанство, която Мегатрон доставя за своите партньори. Чрез комбинация от мини товарач и мулчер може ефикасно и бързо да се прокарват противопожарни просеки и пътища, както и разчистване  запустели площи, при това ефективно и със завидна скорост.


Машината “Господарят на гората“ демонстрира предимствата на мулчера Bobcat FRC150 с верижен мини товарач Bobcat T770 справящ се с доста сложни терени, през които преминава без проблеми.

Благодарим на Лесотехническия университет за предоставената ни възможност да покажем тази невероятна машина!

Универсални способности

В гората минитоварачите Bobcat могат да се справят с всякакви задачи, което се дължи също и на богата гама от прикачен инвентар, предвиден за работа в такива условия. Освен с горски мулчер Bobcat T770 може да се оборудва и с мулчер за тревиста и храстовидна растителност, който е много ефективен за растения с малък диаметър на стеблото. Полезен инвентар в горски условия е и греблото за подравняване, като по-широките варианти (от 173 см нагоре) имат 6 степени на свобода на движение и настройка и електро-хидравлично управление. Раздробителят за пънове е практичен работен орган, премахващ пънове с ширина над 280 мм, като в дълбочина се достига също до над 280 мм. От своя страна прикачното устройство за презасаждане на дървета превръща товарача в комбайн – с негова помощ дървото може да бъде изкопано, презасадено или пакетирано. Своето място в гората имат и прикачните каналокопатели, които са два вида – верижен с работна дълбочина от 60 до 150 см и ротационен – от 15 до 80 см.

Мегатрон планира още демонстрации из страната – в регионите на Плевен, Добрич и София. Ако сте пропуснали възможността да дойдете, можете да го направите на някои от следващите демонстрации. За повече информация се обръщайте към Вашият регионален търговски мениджър.