Индустриална грапа

индустриална грапа

Приложение: Строителство; Рециклиране; Озеленяване

square red Bob-Tach™ монтаж
square red Удобна за пренос на неудобни за захващане товари
square red Лекота на управление чрез хидравличния контрол
square red 6 налични модела

Конструирана за устойчивост и издържливост. Лесно захваща скрап, боклук и други трудни и неудобни товари на строителната площадка, депото за отпадъци и обекта за разрушаване.

грапа
грапа размери
ОписаниеПарт НомерОбщо тегло (kg)Транспортно тегло (kg)Обща дължина (A) (mm)Обща ширина (В)(mm)Обща височина (C) (mm)
Индустриална кофа с грапа 91 cm7135737166.0166.0818.0914.0748.0
Индустриална кофа с грапа 122 cm7140888203.0203.0818.01219.0748.0
Индустриална кофа с грапа 158 cm7168342401.0401.01042.01575.0766.0
Индустриална кофа с грапа 178 cm7168340418.0418.01042.01727.0766.0
Индустриална кофа с грапа 188 cm7168290435.0435.01042.01905.0766.0
Индустриална кофа с грапа 203 cm7168339500.0500.01102.02032.0843.0
Индустриална вилица с грапа 170 cm7168344425.0425.01042.01699.0770.0
Индустриална вилица с грапа 200 cm7166624552.0552.01102.02002.0836.0
ОписаниеПарт номерБрой грапи x зъбиСтандартен брой зъбиМакс. брой зъбиМакс. височина с вдигната грапа (mm)Макс. отвор (mm)
Индустриална кофа с грапа 91 cm71357371 x 41050.0773.0
Индустриална кофа с грапа 122 cm71408881 x 61050.0773.0
Индустриална кофа с грапа 158 cm71683422 x 21078.0840.0
Индустриална кофа с грапа 178 cm71683402 x 21078.0840.0
Индустриална кофа с грапа 188 cm71682902 x 21078.0840.0
Индустриална кофа с грапа 203 cm71683392 x 21179.0903.0
Индустриална вилица с грапа 170 cm71683442 x 27131082.0844.0
Индустриална вилица с грапа 200 cm71666242 x 28151166.0897.0
Индустриална кофа с грапа 91 cm7135737MT55E, S70E
Индустриална кофа с грапа 122 cm7140888T110-B, T110-E, S100E
Индустриална кофа с грапа 158 cm7168342 T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Индустриална кофа с грапа 178 cm7168340T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4
Индустриална кофа с грапа 188 cm7168290A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, T590E V, S76, T66, T76, S630B iT4, S650B iT4
Индустриална кофа с грапа 203 cm7168339A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4
Индустриална вилица с грапа 170 cm7168344T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4
Индустриална вилица с грапа 200 cm7166624A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4
  • Лесно премества трудни за захващане материали.
  • Лесна за опериране чрез хидравличния контрол.
  • Bob-Tach™ системата за захващане позволява лесна смяна на прикачните устройства.
  • Пренася тежки и неудобни товари безопасно.

Галерия: