Кофа с грапа TLS

bobcat грапа кофа

Приложение: Селско стопанство;

square red Широка земеделска грапа с вилици
square red Широка индустриална грапа с вилици
square red Широка индустриална грапа с кофа

Използва се с кофа или вилици за преместване на неудобни и трудни за захващане земеделски, строителни и индустриални материали.

ОписаниеПарт НомерОбщо тегло (kg)Транспортно тегло (kg)Обща ширина (mm)
TLS Кофа с грапа 1.90m6922906440.0440.01950.0
TLS Кофа с грапа 2.10m96516.0383.0383.02100.0
TLS Кофа с грапа 2.10m (2)7176061383.0383.02100.0
TLS Кофа с грапа 2.30m96515.2383.0383.02100.0
TLS Кофа с грапа 2.30m (2)7176006383.0383.02100.0
TLS Вилица с грапа 1.90m6922907320.0320.01950.0
TLS Вилица с грапа 2.10m96518.6466.0466.02100.0
TLS Вилица с грапа 2.10m (2)7175986320.0320.01950.0
TLS Вилица с грапа 2.30m96517.8488.0488.02300.0
TLS Вилица с грапа 2.30m (2)7175995
ОписаниеПарт номерСтандартен брой зъбциМакс. височина с вдигнати зъби  (mm)Макс. отвор с вдигнати зъби (mm)Вместимост (вода) (L)
TLS кофа с грапа 1.90m69229061189.01200.0
TLS кофа с грапа 2.10m96516.0750.0
TLS кофа с грапа 2.10m (2)7176061750.0
TLS кофа с грапа 2.30m96515.2750.0
TLS кофа с грапа 2.30m (2)7176006750.0
TLS вилица с грапа 1.90m69229071189.01200.0
TLS вилица с грапа 2.10m96518.6
TLS вилица с грапа 2.10m (2)71759861189.01200.0
TLS вилица с грапа 2.30m96517.8
TLS вилица с грапа 2.30m (2)7175995
ОписаниеПарт НомерСъвместимост с телеск. товарач
TLS кофа с грапа 1.90m6922906T2250
TLS кофа с грапа 2.10m96516.0 
TLS кофа с грапа 2.10m (2)7176061 
TLS кофа с грапа 2.30m96515.2T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP
TLS кофа с грапа 2.30m (2)7176006T35100, T35100L, T35100SL, TL360, TL470, TL470HF
TLS вилица с грапа1.90m6922907T2250
TLS вилица с грапа 2.10m96518.6 
TLS вилица с грапа 2.10m (2)7175986 
TLS вилица с грапа 2.30m96517.8T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP
TLS вилица с грапа 2.30m (2)7175995T35100, T35100L, T35100SL, TL360, TL470, TL470HF

Галерия: