Миксер кофа

миксер кофа

Приложение: Строителство; Пътна поддръжка

square red Стандартни плаваща и фиксирана стъпка
square red Заоблена горна решетка
square red Резец за циментови торби
square red Нов дизайн на свредлото – с висока здравина и устойчивост, по-добро миксиране и по-добро разтоварване без остатък
square red Позволява миксиране, транспорт и изливане на бетонна смес по-бързо от самостоятелен миксер

Новата миксираща кофа има стандартно оборудване система за странично разтоварване с маркуч за изливане.

Съществуващата миксираща кофа MB250SD е обновена и сега стандартно включва заоблена горна решетка, резец за циментови торби, сгъваемо странично стъпало и подобрен дизайн на ротора.

кофа размери
ОписаниеПарт НомерТранспортно тегло (kg)Общо тегло (kg)Обща дължина (A) (mm)Обща ширина (В)(mm)Обща височина (C) (mm)
Модел MB250SD BT7185472370.0370.0807.01563.0859.0
ОписаниеПарт номерКапацитет (SAE) (L)Обхват на потока (L/min)
Модел  MB250SD BT7185472250.045.0-75.0
ОписаниеПарт НомерСъвместимост с товарач
Модел MB250SD BT7185472A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4
  • Двойно разтоварване
  • Миксиращата и товарната функция се контролират лесно от кабината.
  • Миксира по време на движение.

Галерия: