Разрохквател

бобкат разрохквател

Приложение: Селско стопанство; Озеленяване

square red Работа на преден и заден ход.
square red Прикачващи се плочи за пренос на материал за запълване на неравности.
square red 2 налични модела

Многофункционална приставка за изравняване на терени. Тя спестява време и усилия при заравняване на бразди, преместване на материал или заравняване на купчини пръст. Създава перфектно място за семена и зелени площи. Отделя камъните и буците, заравнява и нивелира, разрохква почвата. Може да работи под ъгъл до 25 градуса на ляво или дясно, работи на преден или заден ход. Хидро мотора с директно задвижване елиминира необходимостта от вериги и зъбни колела в конструкцията.

тегло размери
ОписаниеПарт НомерОбщо тегло (kg)Транспортно тегло (kg)Обща дължина (A) (mm)Обща ширина (В)(mm)Обща височина (C) (mm)
Разрохквател 122 cm 6958310265.0265.01471.01540.0688.0
Разрохквател 152 cm7140848503.0503.01725.01821.0761.0
Разрохквател 183 cm, хидравличен7135945587.0587.01725.02495.0755.0
Разрохквател 183 cm, хидравличен висок поток7135944567.0567.01725.02189.0761.0
Разрохквател 214 cm, хидравличен7135946587.0587.01725.02495.0755.0
Разрохквател 214 cm, хидравличен висок поток7135947567.0567.01725.02189.0761.0
ОписаниеПарт номерРаботна ширина (mm)Градус на ъгъла ± (°)Брой зъбиНеобходим хидравличен дебит (L/min)Настройка на ъгълаНастройка на ъгълаНастройка дълбочинаГуми
Разрохквател 122 cm 69583101220.025.08138.0-68.0Ръчно1160.0ManualВъздух
Разрохквател 152 cm71408481524.025.010149.0-140.0Хидравлично1382.0HydraulicВъздух
Разрохквател 183 cm, хидравличен71359452134.025.014168.0-140.0Хидравлично1930.0HydraulicПяна
Разрохквател 183 cm, хидравличен висок поток71359441829.025.012195.0-140.0Хидравлично1651.0HydraulicПяна
Разрохквател 214 cm, хидравличен71359462134.025.0141113.0-140.0Хидравлично1930.0HydraulicПяна
Разрохквател 214 cm, хидравличен висок поток71359471829.025.012149.0-140.0Хидравлично1651.0HydraulicПяна
ОписаниеПарт НомерСъвместимост с товарач
Разрохквател 122 cm 6958310T110-B, MT55E, S100E, S70E
Култиватор Разрохквател 152 cm7140848S100, S130-E, S150-E, S160-E, T190-E, T110-E, S185-E, S175-E, T190-B, S205-E
Разрохквател 183 cm, хидравличен7135945A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4
Разрохквател 183 cm, хидравличен висок поток7135944A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4
Разрохквател 214 cm, хидравличен7135946A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4
Разрохквател 214 cm, хидравличен висок поток7135947A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4
  • Подготвя перфектно легло за сеитба или наторяване.
  • Отделя камъни и други остатъци.
  • Нивелира и заравнява горният слой на почвата.
  • Разкъсва и разрохква старите чимове.
  • Разрохква буците пръст
  • Преден и заден ход на работа.
  • Ролерите следват контура на повърхността перфектно.
  • Удобен за работа в близост до сгради и спестява място по време на транспорт.
  • Хидромотора с директно задвижване елиминира проблемите с вериги и пиньони.
  • Възможност за закачане на странични пластини, за да може прикачката да работи като гребло за заравняване.

Галерия: