Трошачка за камъни

трошачка за камъни

Приложение: Горско стопанство;

Трошачка за камъни с максимална работна дълбочина от 15 см за мини товарачи между 80 и 100 кс, оборудвани с High Flow хидравлика. За стабилизиране на пътища и рекултивация на почви.

square red Бутален хидромотор 125 сс с предпазна спирачна функция
square red Уред за мониторинг на налягането
square red Регулируем стоманен ръб от хардокс
square red Хидравлично регулируема дозираща плоча за оптимално разпределение на преработения материал
square red Плъзгачи, проникващи в почвата

Галерия: