Запустели от 20 години пасища се разчистват с първата за България технология от Bobcat

bobcat-пасища

Българска компания с концесия на над 200 000 дка горски масив, в които гори успешно развиват санитарен дърводобив , отглеждане на дивеч и събиране на билки и горски плодове, има планове да възроди отглждането на питомни животни – крави и овце, традиционен за региона  и горското стопанство поминък.

Компанията има за задача да разчисти 5 000 дка запустели горски пасища. Едни от малкото производители, способни да предложат  технологичното решение за тази специфична задача са именно  Bobcat, производител с дългогодишн традиции в горския сектор. Машината, задвижваща специфичното работно устройство за разчистване е мини челният товарач S850, най – видокият клас на  производителя от гамата на мини челните товарачи с номинална товароподемност 1 850 кг оборудван със специализирани тракове за горски почви и допълнително монтирана бронировка на  цялата машина за предпазване на оборудването и оператора от летящите с висока скорост дървени остатъци. Прикачният инвентар е специализиран горска резачка, директно задвижвана от  хидравлика с висок дебит и фиксирани зъби на ротора. Машината безпроблемно се справя с храсти и дървета с диаметър на ствола над 50 см и височина на дървото 10 – 15 м. В случая машината  обработва ниска иглолистна растителност и реалната производителнот за конкретното приложение е до 5 декара на час. След раздробяването на дървесината, резачката смесва дървените  остатъци с почвата на дълбочина 15 см, което от своя страна спомага за наторяването на почвата.

Технологията е първа по рода си за българския пазар. Устройство с подобна технология Мегатрон достави и на компания, която разчиства запустели земеделски земи, но в случая горския мулчер  е агрегатиран с трактор John Deere 360кс. Избраната концепция е такава поради факта, че в случая обработваемата земя е от равнинен тип. Безспорните предимства на мини челният товарач  Bobcat за подобна работа е възможността за работа на преден ход с машината, лесно повдигане на работното устройство на височина над 3 м и не на последно място – голямата проходимост в  горски условия и съответно висока скорост на работа и производителност на машината.